Scóla di linga Gaddhurésa

In allegato si trasmette l’avviso relativo all’avvio dei corsi di gallurese previsti nel progetto “Faiddhèmu cun tuttu lu mundu – Faeddamus cun totu su mundu” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 24 del 27.

Data:

17 marzo 2023

Immagine principale

Descrizione

SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA

In allegato si trasmette l’avviso relativo all’avvio dei corsi di gallurese previsti nel progetto “Faiddhèmu cun tuttu lu mundu – Faeddamus cun totu su mundu” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 24 del 27.10.2022.

SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA IN MANÉRA ONLINE

SÒ ABBALTI L'ISCRIZIÒNI

Pa' ca' vó imparà lu Gaddhurésu e pa' ca' lu 'ó cunnisci meddhu!

  • 30 ORI IN TUTTU
  • LA SCÓLA È DIBBATA, NO SI PACA NUDDHA
  • ATTISTATU DI FRACCUÈNZIA

PA' INFULMAZIÒNI E ISCRIZIÒNI

UFFiCI DI LA LINGA GADDHURÉSA

  • LOIRI: Málcuri 9 - 14, Casa Cumunali
  • SANTU DIADORU: Vennari 9 - 14, Ufficiu Turisticu
  • FiGARI: Ghjói 9 - 13, Casa Cumunali
  • BUDUNI: Ghjoi 9 - 13, Casa di la Música

Locandina

 

 

A cura di

Ufficiu di la Linga Gaddhurésa - Istitutu Chircas

Piazza Giubileo, Budoni, Sardegna, Italia

Ufficiu di la Linga Gaddhurésa - Istitutu Chircas

Pagina aggiornata il 03/04/2024